Podatki dochodowe

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Sposób ujmowania faktur korygujących w KPiR

Pytanie:

W związku z zakupem większej partii towarów do firmy dostajemy rabaty związane z upustem i zmniejszeniem cen towarów, które wcześniej zakupiliśmy (faktury korygujące powodujące zmniejszenie kosztów do faktur wystawionych dużo wcześniej). Kontrahenci wystawiają faktury korygujące do różnych partii w różnych okresach związanych z zakupami, zmniejszając podstawę do opodatkowania. Jak ujmować to w KPiR, jeżeli chodzi o koszty związane z zakupem? Czy musimy wracać do faktur zaksięgowanych we wcześniejszych miesiącach i pomniejszać koszty związane z zakupem towarów, czy możemy robić to, pomniejszając koszty związane z otrzymanie takich faktur korygujących w bieżącym miesiącu.

Odpowiedź:

Faktury korygujące należy rozliczyć na bieżąco.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów. Na podstawie art. 22 ust. 4 updof koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów - co do zasady - uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (co wynika z treści art. 22 ust. 6b updof).


Przenosząc to na grunt rozpatrywanej sprawy należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają regulacji wskazujących do jakiego momentu odnieść należy korekty wystawionych faktur, wynikające z otrzymywanych od kontrahentów faktur korygujących.


Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach lub inne dowody.


Dowody sporządzane w celu skorygowania zapisu mogą mieć postać: noty księgowej, faktury korygującej lub noty korygującej. Nabywca dokonuje korekty zapisów w podatkowej księdze po otrzymaniu tego typu dokumentu od sprzedawcy. Dokumenty korygujące służą więc generalnie do usuwania błędów zawartych w części określającej m.in. przedmiot i wartość sprzedaży, jak również mogą być wystawione w przypadku skorygowania innych błędów np. dotyczących sprzedawcy i nabywcy.


Dowody sporządzane w celu skorygowania zapisu stanowią dla nabywcy podstawę poprawienia błędów w zapisach księgowych odpowiednio po stronie przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

Co do okresu, do którego korekta powinna być odniesiona, należy mieć na względzie ustalenie, czy sporządzenie korekty jest konsekwencją wystawienia pierwotnej faktury, która błędnie dokumentuje stan faktyczny (wówczas faktura ta winna być księgowana wstecz do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej), czy też sporządzenie faktury korygującej jest konsekwencją czynników, które miały miejsce już po sporządzeniu faktury pierwotnej (wówczas należy ewidencjonować ją w dacie wystawienia).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że faktury korygujące w przypadku wskazanym w pytaniu trzeba rozliczyć na bieżąco. Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 października 2011 r. (nr ITPB1/415-732/10/WM).


Autor:

dr Katarzyna Trzpioła, współpracownik spółki audytorskiej Central Audit sp. z o.o., wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zobacz, jak prawidłowo ewidencjonować zdarzenia, by omyłkowo nie zaniżyć zobowiązania podatkowego!

Pamiętaj! KPiR musi być prowadzona zgodnie z zasadami a to oznacza dla Ciebie jedno: ujmujesz w niej tylko i wyłącznie przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty, które stanowią koszty uzyskania przychodów. I nic więcej!

Dowiedz się, co możesz bezpiecznie w niej ująć >>

  • Obecnie 4.00/10

Ocena: 4.0/10 (9 głosów)

Słowa kluczowe: faktura korygująca | KPiR |

  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Reklama
Copyright © Podatki dochodowe

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.